koloniområde_besök_Stockholms_äldsta_koloniområde_455x365.jpg
Grafiskt element

Besök Stockholms äldsta koloniområde

 

2016-08-23

Söderbrunns koloniområde på Norra Djurgården är Stockholms äldsta koloniområde. Förra året firade det 110 år. Stadsmuseet ordnar vandringar som börjar med 30-talets barnrikehus och som slutar vid Söderbrunn.

Koloniområdet Söderbrunn har klarat sig undan expropriering och bebyggelse under alla år. Området var kunglig jaktmark och namnet kommer från den gård som låg vid Albano. Där fanns också en vaktstuga som bevakade den kungliga jaktmarken, som då var omgiven av staket. Vägen som går genom området, Björnnäsvägen, är mycket gammal och hette tidigare Uggel Vägen.

Söderbrunn har idag växt till 200 odlingslotter. Föreningen hyr av Djurgårdsförvaltningen, och i och med att det bara är odlingslotter, med en minimal byggrätt för en liten bod, är odlandet i fokus. Kanske inte på samma sätt som när föreningen var nybildad då det också handlade om att klara matförsörjningen.

Stadsmuseets vandring till bland annat Söderbrunn genomförs den 30 augusti med start kl 18.00.


Läs mer

Skriv ut