ekLNw.jpg
Grafiskt element

Lär mer om Nationalstadsparkens ekar

 

2016-08-18

Nationalstadsparken tillhör de områden i Stockholms län med ett stort antal ekar som är värda att skydda och bevara. Söndagen den 21 augusti finns det möjlighet att lära mer om ekarna. Då arrangerar Naturhistoriska riksmuseet tillsammans med Länsstyrelsen en ekvandring i Nationalstadsparken.

Länsstyrelsen har nyligen presenterat en stor inventering som omfattar över 30 000 särskilt skyddsvärda träd. Det är träd som kan definieras som jätteträd, mycket gamla träd eller som grova hålträd. Nationalstadsparken är det största området i norra Europa med gamla ekar. Vandringen leds av Miguel Jaramillo och Pernilla Nordström från Länsstyrelsen, samt biolog och pedagog Lars Magnusson. OBS! Ta gärna med matsäck. Begränsat antal platser, endast förköp.

Läs mer om ekvandringen
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44415D41764643514274464459/43445B477241475B437147445A43

Läs mer om skyddsvärda träd
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/nyheter/2016/pages/de-skyddsvärda-träden-träder-fram.aspx/

Skriv ut