IMG_0458.jpg
Grafiskt element

Besök Stockholms äldsta koloniområde

 

2016-06-03

Söderbrunns koloniområde på Norra Djurgården är Stockholms äldsta koloniområde. Förra året firade det 110 år. Stadsmuseet ordnar vandringar som börjar med 30-talets barnrikehus och som slutar vid Söderbrunn.

År 1904 fick Anna Lindhagen, en av pionjärerna inom koloniträdgårdsrörelsen och profilerad kvinnlig politiker i Stockholm, staden att upplåta mark och därmed var koloniverksamheten i gång i Stockholm. Det första området anlades vid Värtan – det finns inte längre kvar – och 1905 kom Söderbrunn med 15 lotter på norra sidan av Björnnäsvägen.

Koloniområdet har klarat sig undan expropriering och bebyggelse under alla år. Området var kunglig jaktmark och namnet kommer från den gård som låg vid Albano. Där fanns också en vaktstuga som bevakade den kungliga jaktmarken, som då var omgiven av staket. Vägen som går genom området, Björnnäsvägen, är mycket gammal och hette tidigare Uggel Vägen.

Söderbrunn har idag växt till 200 odlingslotter. Föreningen hyr av Djurgårdsförvaltningen, och i och med att det bara är odlingslotter, med en minimal byggrätt för en liten bod, är odlandet i fokus. Kanske inte på samma sätt som när föreningen var nybildad då det också handlade om att klara matförsörjningen. Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm gick ut med slogans under första världskriget för att stimulera den egna odlingen:
Odla i vår så slipper ni svälta i höst!

Stadsmuseets vandring till bland annat Söderbrunn genomförs den 7 juni med start kl 18.00.

Läs mer

 

Skriv ut