SånglärkaMMw.jpgSånglärka. Foto: Magnus MartinssonGrafiskt element

Spana på fåglar

Nu är det fåglarnas tid i Nationalstadsparken! På Ladugårdsgärde drillar den allt ovanligare lärkan för fullt, unikt för en storstad. Många av Nationalstadsparkens runt 100 häckande fågelarter är nu på plats. Bege dig ut på egen hand eller följ med på någon av de fågelvandringar som erbjuds.

En fin plats att spana på är Lappkärret på Norra Djurgården. Från höjden i sydost har du fin överblick över den lilla sjön. Här kan du på nära håll se arter som smådopping, brunand, vigg, knipa och sothöna.

Förra året hävdade 17 olika sånglärkor revir på Ladugårdsgärde. Olika insatser görs för att lärkor och evenemang ska kunna samsas. Genom att tidigt klippa gräset där Nationaldagsgaloppen ska äga rum, försöker man styra lärkornas häckning till mindre känsliga delar.

Den 31 maj kan du morgonskåda med Tisdagsklubben, 9 den juni har Storstockholms naturguider en kvällstur till Kaknäs ängar och den 14 juni har Henrik Waldenström och Rolf Vestberg en kvällsexkursion på Norra Djurgården. Vid Tisdagsklubben den 24 maj hittades en fantastiskt ovanlig fågel - en brandkronad kungsfågel sjöng intensivt norr om Uggleviken. Eftersom fågeln var kvar hela dagen var det något hundratal hängivna skådare som fick höra och se denna art som faktiskt aldrig tidigare setts i Nationalstadsparken. Normalt finns den från Danmark och söderut, men enstaka par har i sen tid även börjat häcka i södra Sverige. .

Läs mer om fågelvandringarna här.

Skriv ut