Naturhistoriska_riksmuseet_w.jpg
Grafiskt element

Naturhistoriska riksmuseet firar 100 år i Frescati

 

2016-03-11

Naturhistoriska riksmuseet firar i år att det var 100 år sedan museet flyttade in i sin nuvarande byggnad i Frescati. Det kommer att uppmärksammas under hela året. Den 12–13 november blir det stor födelsedagsfest.

Museets historia börjar redan 1739 då Vetenskapsakademin bildades och akademiledamoten Jonas Alströmer skänker en svamp vid det första mötet. Detta blev det starten för akademins naturaliesamling. men det var först 1748 när drottning Lovisa Ulrika skänkte ett ovanligt stort getingbo, "byggt på Drottningholm", som det hela verkligen tog fart. Samlingarna katalogiserades och ordnades av Carl von Linné.

Museet har haft många adresser under åren. Det första museet låg i Observatoriet i Observatorielunden i centrala Stockholm. 1778 bar det av till Munkbron i Gamla Stan, 1828 gick flytten av de allt större samlingarna till lokaler vid Adolf Fredriks kyrka. Även de lokalerna blev för små och 1901 togs beslut om att bygga i Frescati. På våren 1916 var byggnaden klar med en yta på ungefär 20 000 kvadratmeter. 1965 skiljs Naturhistoriska riksmuseet från Vetenskapsakademien och blir en egen myndighet. Idag finns 10 miljoner föremål på museet.

Jubileet bli en chans att sprida information om museets historia, verksamhet i dag och vad som händer i framtiden. På museets webb http://www.nrm.se/ kommer föredrag om museet att sändas ”live”. Där ligger även berättelser till bildspel om de 100 åren på Frescati. Det går också att ladda upp sina egna minnen från museet till webbplatsen. Första fredagen i varje månad bjuds det in till forskarfnatt och samlingsskatt på museet.

Under hösten planeras för mer aktiviteter med bland annat jubileumsvisningar och en utställning i Vegasalen om insamlingsresor och forskning i fält.

Läs mer:
http://www.nrm.se


Skriv ut