Sjöhistoriska museet_w_AJ.jpg

Sjöhistoriska museet

Grafiskt element

Fri entré på många museer i Nationalstadsparken

 

2016-02-02

Från och med den 1 februari 2016 införs åter fri entré på vissa statliga museer. Det är sammanlagt 18 museer som kan slopa inträdet och sex av dem ligger i Nationalstadsparken.

Ett mål med reformen är att sänka trösklarna till museerna och locka grupper som vanligtvis inte går på museum. Det var fri entré på vissa statliga museerna även 2005 och 2006, och enligt de utvärderingar som då gjordes ökade antalet besökare. Regeringen avsätter 80 miljoner för reformen. De statliga museer i Nationalstadsparken som det nu är gratis att besöka är:

• Etnografiska museet
• Moderna museet
• Naturhistoriska museet
• Sjöhistoriska museet
• Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes,
• Östasiatiska museet

Skriv ut