Lekmiljö på Gärdet
Grafiskt element

Skördefest på Sportfältet

 

2015-08-20

Östermalms stadsdelsförvaltning bjuder in barn och vuxna för att ta fram ett förslag på ny lekmiljö på Sportfältet söder om beachvolleyplanerna och Kampementsbadet.

Som en del i dialogen bjuder stadsdelsförvaltningen in till skördefest torsdagen den 1 oktober.

Sportfältet ligger inom Nationalstadsparken och det är extra viktigt med kopplingen till naturen och inslag som ökar barns förståelse för ekosystemtjänster. Den lekmiljö som nu planeras ska därför inte bli en vanlig lekplats, utan mer en lekmiljö med naturtema.

Den finansieras bland annat av medel från de 100 miljoner kronor som Länsstyrelsen har fått i utvecklingsanslag för Nationalstadsparken tillsammans med aktörer i parken.

– Att Sportfältet ligger inom Nationalstadsparken gör det extra viktigt med koppling till naturen och inslag som ökar barns förståelse för ekosystemet, säger Ewa Reuterbrand, landskapsarkitekt som arbetar med projektet på uppdrag för stadsdelsförvaltningen.

För att få en så bra utformning som möjligt har utvecklingsarbetet lagts upp så alla som bor och besöker platsen ska kunna påverka planeringen. Redan under våren anlades därför en tillfällig lekmiljö, för att förbipasserande ska få upp ögonen för platsen och barn ska kunna "testköra" och inspireras. I maj och augusti har barn och vuxna deltagit i dialogmöten. Skördefesten den 1 oktober blir ett tredje tillfälle att delta i planeringen av den nya lekmiljön.

Alla är förstås välkomna till den tillfälliga lekmiljön på Sportfältet. Den ligger nära grillkiosken på Sandhamnsgatan.

För mer information om tider och exakt plats för skördefesten den 1 oktober se länkarna nedan.

Läs mer:
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Park-natur-och-friluftsliv/Var-med-och-skapa-en-ny-lekmiljo-pa-Sportfaltet/

https://www.facebook.com/Ostermalms.Sdf?fref=ts

 

 

sdsdsd

 

Skriv ut