Tofsvipa

Tofsvipan häckar vid Lillsjöns och Bergianska Trädgårdens våtmarker.

Grafiskt element

Besök våra närmaste våtmarker

 

2015-06-22

Nationalstadsparken bjuder på många olika naturtyper. På bekvämt avstånd från Stockholms innerstad finns våtmarker med ett enastående rikt växtliv och djurliv.

Våtmarker ökar den biologiska mångfalden och minskar näringsläckage till vattendrag. Därför har Sverige liksom många andra länder som mål att återskapa våtmarker som tidigare lagts igen.  I Kungliga nationalstadsparken finns flera våtmarksområden, både naturliga och anlagda. De flesta av dessa har tidigare varit havsvikar som genom landhöjningen har avsnörts och grundats upp.

Ta tunnelbanan (Universitetet) eller Roslagsbanan till Bergianska Trädgårdens våtmark. Den har återskapats genom att diken lades igen och en vall byggdes mot Brunnsviken. Här finns idag 230 växtarter och mer än 60 fågelarter har rapporterats.

– Så här års blommar gökblomster och svärdslilja, berättar Gunvor Larsson, ställföreträdande föreståndare vid Bergianska Trädgården. Tofsvipan häckar och det finns också gott om änder och starar.

Gunvor Larsson tipsar om att ett besök på kvällen bjuder på en fin solnedgång.

Inte långt från Bergianska, vid Fiskartorpet och Husarviken på Norra Djurgården, ligger Lillsjöns våtmark. Det var ursprungligen en vik av Östersjön som grundats upp. Nu betas strandängarna året om som en åtgärd för att Lillsjön ska bli en våtmark med myller av liv och många fågelarter. Imponerande är mängden tofsvipor som skrider till häckning så här års.

Läs mer »

Skriv ut