BellevuebänkPNw.jpg
Grafiskt element

Bellevueparken åter till 1700-talet

 

2015-06-09

Lite gömd bakom trafikleder och Wennergren-Gren Center ligger en av Nationalstadsparkens historiska parker: Bellevueparken. Den har i samband med byggandet av Norra Länken fått en omfattande upprustning och erbjuder idag samma stigar och växtlighet som på 1700-talet.

Namnet betyder vacker utsikt – och det gäller än idag. Vänd ryggen mot trafikkarusellen och gå upp på Bellevuehöjden så breder Brunnsviken och Nationalstadsparken ut sig med glittrande vatten och grönskande växtlighet.

Den utsiktspunkten är också Britt Mattssons favoritplats i parken. Hon är landskapsarkitekt på Norrmalms stadsdelsförvaltning och ansvarig för Bellevueparkens skötsel och utveckling.

– Ja, där har man en fantastisk utsikt över landskapet som många inte upptäckt. Även de som går runt Brunnsviken missar nog att gå in i parken, och den är verkligen värd ett besök.

Bellevueparken anlades i slutet av 1700-talet som en av tre engelska landskapsparker kring Brunnsviken. Parken ritades av arkitekt Fredrik Magnus Piper, som också ansvarade för Hagaparken på uppdrag av Gustav III.

Turerna kring parken har varit många på senare år i samband med byggandet av Norra Länken. Med stöd av ett tillägg till lagen om Nationalstadsparken fick dåvarande Vägverket 2009 tillstånd att schakta inom parken, men stor hänsyn skulle tas till omgivningen. Stockholms stad, som markägare, tog nu fram en plan för att återställa parkmarken och samtidigt återskapa flera av de bärande idéerna till Pipers intentioner, vilka delvis gått förlorade genom åren.

– Resultatet av byggandet av Norra Länken blev för Bellevueparken trots allt riktigt bra, tycker Britt Mattsson. Vägverket avsatte 10 miljoner kronor för att upprusta parken, som kompensation till intrånget, och ett ambitiöst program togs fram som fem politiska nämnder i staden ställt sig bakom.

Målsättningen har varit att rusta upp parken i överensstämmelse med det historiska parklandskapet och samtidigt utveckla den för dagens och framtida behov av rekreation. Gångstigar har tagits fram och träd har återplanterats i enlighet med hur det såg ut på 1700-talet.

– Men vi har även anlagt nya mötesplatser och lyckats förena gammalt och nytt. Vi arbetar nu efter en skötselplan och ska fortsätta att utveckla parken, säger Britt Mattsson.

Entréerna till parken har blivit tydligare, dels från Wenner-Gren Center och dels via Roslagstull där det också finns en allé som fått ny belysning. Till sommaren kommer nya informationsskyltar att vara på plats som berättar om parkens historia.

Kvar av större arbeten i parken är norra delen av Pelousen och bollplaner som ska ansluta till Hagastaden, den nya stadsdel som börjat byggas och som ska rymma minst 6 000 bostäder.

– Framväxten av Hagastaden gör att parken kommer att bli viktig för fler stockholmare som park och rekreationsyta, framhåller Britt Mattsson avslutningsvis.

Missa heller inte att besöka Carl Eldhs Ateljémuseum som ligger i Bellevueparken. Skulptören Carl Eldh (1873-1954) var en av Sveriges mest anlitade konstnärer under 1900-talets första hälft. Den ovanliga träbyggnaden ritades 1919 av Ragnar Östberg, arkitekten bakom Stadshuset i Stockholm, och rymmer flera hundra verk från Eldhs långa, verksamma liv. Under september arrangera museet i samarbete med Stadsmuseet flera vandringar i Bellevueparken. Läs mer i kalendariet.

Läs mer:

Carl Elds Ateljémuseum

 

 

 

Läs mer

Skriv ut