Nationalstadsparken 20 år - ceremoni på Ulriksdals slotss borggård. Foto: Lars Nyberg.

Firande av Nationalstadsparken 20 år på Ulriksdals slotts borggård. Foto: Lars Nyberg.

Grafiskt element

Kungliga nationalstadsparken 20 år firades

 

2015-05-22

I torsdags den 21 maj firades tjugoårsjubliléet av Kungliga nationalstadsparken vid en ceremoni på Ulriksdals slotts borggård.

Kung Carl XVI Gustaf och kronprinsessan Victoria närvarade och tal hölls av bland andra landshövding Chris Heister.

Den 19 maj 1995 invigde kung Carl XVI Gustaf Nationalstadsparken. Han släppte då iväg de tre vita duvorna Vårda, Värna och Visa för att illustrera syftet med parken.  

Vid torsdagens ceremoni, som genomfördes på initiativ av Världsnaturfonden, kom många parkbesökare liksom samarbetsparter för att visa sin uppskattning av parken och delta i firandet. 

Natioanalstadsparken 20 år - besökare deltar i firandet. Foto: Lars Nyberg. 

Foto: Lars Nyberg.

Landshövding Chris Heister kunde i sitt tal konstatera att det nu tjugo år senare, finns ett stort engagemang i samverkan med att förvalta och utveckla parken.

Det är en utmaning att vårda och utveckla dessa miljöer mitt i den växande Stockholmsregionen, men det innebär samtidigt en unik möjlighet att utveckla metoder för en hållbar storstadsmiljö.  

Ett liknande budskap lyfte Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden, fram, som betonade hur viktig parken är för biologisk mångfald och storstadsbornas hälsa och välmående. Det är Världsnaturfondens förhoppning att den kan bli en modell för andra städer runt om i världen. Ett av de viktigaste sätten att värna parken är att göra den mer känd och få fler människor att besöka den.  

Under jubileumsåret äger extra många evenemang och guidningar rum i parken anordnade av olika aktörer utifrån en spännvidd av teman och utgångspunkter i parken. 

– Det är viktiga insatser, som får fler att besöka Kungliga nationalstadsparken och upptäcka allt den har att erbjuda, säger landshövding Chris Heister.  

Vid tjugoårsceremonin delade Världsnaturfonden även ut pris ur Elisabeth Jihdes minnesfond på 50 000 kronor till Förbundet för Ekoparken för deras engagemang med att värna, vårda, och visa Kungliga nationalstadsparken. 

Läs mer
>> Evenemangskalender under 2015 (en ny för perioden juli-december kommer inom kort) .
>> På Världsnaturfondens, WWFs, webbplats 

Skriv ut