Ulriksdal-orangeri3-häckLNw.jpg

Höstmarknaden den 1-2 november är ett bra tillfälle att se lite mer av Ulriksdal, såväl slottet som parken, eller varför inte orangeriet (bilden).

Grafiskt element

Höstutflykt till Ulriksdals slott

 

2014-10-21

Den första helgen i november är det höstmarknad på Ulriksdals slott. Det är ett utmärkt tillfälle att ta en närmare titt på såväl slottet, museerna och parken som slottskapellet.

Området kring Ulriksdal, med sina kulturhistoriska attraktioner och omväxlande landskap, är ett av de områden i Kungliga Nationalstadsparken som är mycket väl värt ett besök.
 
De första spåren av mänsklig aktivitet kan spåras till yngre stenåldern, och den äldsta bebyggelsen till 1291 då byarna Överjärva och Nederjärva finns antecknade i dokument. 1638 bytte Jakob de la Gardie bytte till sig byarna och på den gamla betesmarken lät han på 1640-talet uppföra säteriet Jakobsdal -  det blivande Ulriksdal.
 
På 1660-talet utvecklade Magnus Gabriel de la Gardie trädgården till en storslagen barockpark. Parken tilltalade änkedrottningen Hedvig Eleonora som 1669 köpte Jakobsdal, som då blev kunglig egendomen och fick sitt nuvarande namn.
 
Slottet och parken har sett många slottsherrar och verksamheter passera fram till idag. Sitt nuvarande utseende fick slottet i under första halvan av 1700-talet med hjälp av arkitekten Carl Hårleman. Hedvig Eleonoras ridhus byggdes om till en teater – dagens Confidencen.
 
Under 1800-talet första hälft använde Karl XIV Johan slottet som invalidhotell till krigsveteraner, och det blev därefter sommarresidens för Karl XV. 1925 – 1973 var slottet bostad åt Gustav VI Adolf och först 1973 öppnades Ulriksdal för allmänheten.
 
I slottslandskapet ingår – förutom själva slottsanläggningen med parker – ett 30-tal byggnader, alléer, skogsområden och jordbruksmark. Både slottet och parkanläggningen visar prov på olika tidsepoker och stilar från renässans, barock, rokoko, engelsk-romantisk park till nyklassiskt 1900-tal.
 
Ulriksdals slottslandskap har stor betydelse för Nationalstadsparkens växt- och djurliv tack vare att det är relativt stort och sammanhängande med många olika naturtyper och att delar av det har brukats länge. Här finns ett rikt fågelliv, många olika svampar och även fladdermöss. Lägg därtill ett väl utvecklat system av stigar och vägar i skogarna, och en strandpromenad längs Edsviken som är välbesökt och uppskattad.
 
I Nationalstadsparkens vård- och utvecklingsplan lyfts hela Ulriksdalsområdet fram som intressant och värt att bevara och utveckla

Läs mer om Ulriksdals slott

Skriv ut