VitkindadgåsliggandeSöLw.jpg.jpg
Grafiskt element

Vitkindad gås vid Fjäderholmarna

 

2014-10-07

Den vitkindade gåsen håller ställningarna på Fjäderholmarna. Trenden att fler och fler flyttar över till Stora Fjäderholmen håller i sig även 2014.

Det visar den inventering som görs av NaturRådet på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholms Län. Totalt har antalet bon/häckningar på Fjäderholmarna varit ganska stabilt kring 240 – 250 bon de senaste åren.  Att denna arktiska gåsart trivs så bra här är Skansens förtjänst. Alla Skansens frigående gäss vingklipptes inte och så var den oavsiktliga utplanteringen ett faktum.

Det är ett tydligt mönster att antalet häckande gäss på Stora Fjäderholmen ökar år från år. Denna ökning har skett trots att Djurgårdsförvaltningen under ett antal år har försökt att minska antalet gäss genom äggplockning. Att ökningen sker just på Stora Fjäderholmen är olyckligt eftersom stora mängder besökare kommer till Fjäderholmen, och gässen ofta upplevs som störande. Värt att notera är att bona blir allt mer utspridda över hela ön, medan de tidigare var koncentrerade till vissa områden. Flest bon finns dock på Ängsholmen där det 2014 fanns 131 bon.

Vi årets inventering hittades också ett häckande svanpar och två par med kanadagäss på Sveriges Holme, vidare tre häckande svanpar på Libertas samt två par på Rövarns holme.

Läs mer om den vitkindade gåsen

Skriv ut