En karta från 1700-talet visar hur spegeldammen vid Ulriksdal slott såg ut på den tiden

En karta från 1700-talet visar hur spegeldammen vid Ulriksdal slott såg ut på den tiden.

Grafiskt element

Ulriksdals slotts spegeldamm återfår sin 1700-talsform

 

2014-09-15

Spegeldammen vid Ulriksdals slott ska återfå sin ursprungliga form från 1700-talet. Det är Satens fastighetsverk (SFV) som i mitten september inleder restaureringen.

Dammen i Ulriksdals slottspark är belägen på vänster sida av allén på väg mot slottet, och den har legat på just den här platsen i cirka 350 år. När den anlades i mitten av 1600-talet var dammen i första hand tänkt för att förse slottet med fisk. Idag är dammen, förutom att vara hemvist för flertalet arter av bland annat groddjur, mest en uppskattad vattenspegel för flanörer.

– På senare år har växtligheten runt om och i dammen brett ut sig så mycket att vi måste ta ett större grepp för att undvika igenväxt. Tillsammans med Ståthållarämbetet har vi bestämt att, under restaureringen, låta dammen återfå det utseende den hade på 1770-talet. På kartor från den här tiden ser man också att dammen kantats av en strandskoning i trä. Denna kommer vi att bygga och återföra, säger Lennart von Quanten, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Restaureringen av spegeldammen vid Ulriksdals slott är ett samarbete mellan SFV och Kungliga Hovstaterna. Finansieringen sker genom Grusmedelsfonden.

Läs mer

Skriv ut