Fjäderholmarna hamnen. Foto: Pontus Fall.

Fjäderholmarna hamnen. Foto: Pontus Fall.

Grafiskt element

Skärgården börjar på Fjäderholmarna

 

2014-08-15

Fjäderholmarna är ett spännande resmål och har en rik historia som samlingsplats för fiskare, militärbas och skådeplats för ett spritkrig.

På 1600-talet var Fjäderholmarna en mötesplats för fiskare på väg med sin fångst till Stockholm. Från slutet av århundradet fanns där en populär sjökrog som åt upp åtminstone en del av fiskarnas förtjänster.

Historiens vingslag – och Fjäderholmarnas betydelse som hamn för fiskare och sjöfolk – känns tydligt i det lilla muséet för allmogebåtar. 

– Det här ett levande museum, berättar Ulf Johan Tempelman, som driver museet under sommaren tillsammans med sin fru. Vi har fem båtar i muséet och ytterligare fyra båtar i hamnen, som vi emellanåt ror och seglar runt öarna.

I slutet av 1870-talet rasade det så kallade Brännvinskriget mellan de två största destillerierna L O Smith och Stockholms utskänkningsbolag. Fjäderholmarnas läge utanför Stockholms stadsgränser gav L O Smith möjlighet till försäljning. Köparna fick kostnadsfri transport till och från ön med ångbåtar som avgick två gånger per timme från Stockholm året runt.

Arvet från spritkungen L O Smith förs, på sätt och vis, vidare i dag genom Mackmyra. Den svenska whiskeyproducenten har ett lager i de tidigare militära bergrummen där det bedrivs whiskeyprovningar under sommarmånaderna.

Den militära närvaron på ön märks genom ett flertal tunnlar och rostiga kanoner, marinen tog ögruppen i besittning redan 1918. Fram till att marinen lämnade Fjäderholmarna 1976 rådde landstigningsförbud.

1982 överfördes Fjäderholmarna till Kungliga Djurgårdens Förvaltning och 1995 blev öarna en del av Kungliga nationalstadsparken.

Det tar bara 25 minuter med båt från Nybroplan och Slussen till Stora Fjäderholmarna. Med vacker natur och goda kommunikationer lockar ön många turister, såväl från Sverige som utomlands. Det finns restauranger i många olika prisklasser och en utomhusscen där kända artister och komiker uppträder.

Ett populärt besöksmål på ön är Systrarna Degens Glasstuga, som öppnade samma år som Fjäderholmarna blev en del av Kungliga nationalstadsparken.

– Vi försöker tänka på att vi tillhör Nationalstadsparken i vårt koncept, framförallt att det är en ekopark, säger Ulrika Degen Almkvist. Vi säljer ekologisk glass och använder så mycket ekologiska produkter som vi kan.

Konsthantverket lever på Fjäderholmarna

Förutom att vara Stockholmskärgårdens första utpost är Fjäderholmarna känt för sitt konsthantverk.

Krukmakeriet, som finns i slutet av hantverkslängan, var en av de allra första hantverkarna på ön när boden öppnade 1985. När Fjäderholmarna blev en del av Nationalstadsparken var det positivt för öns utveckling, anser keramikern Åsa Falkenbert.

– Det har inneburit ett större besökstryck, säger hon. Det känns bra att vara en del av Nationalstadsparken och det innebär också att det finns ett skydd mot för mycket bebyggelse.

Ett stenkast därifrån huserar smeden Tommy Berggren i en tidigare militärsmedja. Han har drivit smedjan i egen regi i sju år och har noterat ett ökat intresse för konstsmide.

– Folk längtar tillbaka till det som är ursprungligt, säger han. Och det passar och känns bra att bedriva konsthantverk här på Fjäderholmarna. Jag känner mig stolt över att vara en del av Nationalstadsparken. 

I samma byggnad finns även ett glasblåseri och en butik som är öppen under sommarmånaderna.

– Att blåsa glas för hand är ett annat uttryck än det industriella, berättar glasblåsaren Cecilia Boström. Man ser att glaset formats av hand och inga glas är exakt likadana. Det finns kärlek bakom produkten.

Skriv ut