Grafiskt element

Diskutera Nationalstadsparkens kulturvärden

 

2014-04-11

Länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet har inlett ett samarbete för att undersöka vilka kunskaper som finns om Nationalstadsparkens biologiska mångfald och kulturella värden.

Den 31 mars hölls ett möte om Nationalstadsparkens biologiska värden, där bland andra Botaniska Sällskapet,  Stockholms Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen deltog.

– Vi fick in många bra tips om äldre inventeringar ända från 1800-talet, säger projektledare Tove von Eueler. Vi fick också ta del av nytt material, exempelvis om en inventering om sånglärkan på Gärdet från förra året.

 Den 24 april anordnas nästa workshop, som den här gången handlar om kulturlandskapet i Nationalstadsparken och dess biologiska värden.

 – Tanken är att visa på biologiska värden som skapats genom människans påverkan, exempelvis kungens jaktpark eller försöksodlingar på Experimentalfältet. Informationen från workshopen kan bland annat vara underlag för nya kartor som visar på landskapets kulturhistoria.

 Vill du delta i diskussionen? Anmäl till Tove.vonEuler@nrm.se. Workshopen äger rum måndagen den 24 april klockan 18.30-20.00 på Naturhistoriska riksmuseet. Deltagarna samlas vid museets huvudentré klockan 18.20.

Skriv ut