Fåglar i Lappkärret.JPG

Lappkärret. Foto: Pontus Fall.

Grafiskt element

När kungen fällde vargar vid Lappkärret

 

2014-03-25

På Norra Djurgården finns sjön Lappkärret, som har ett rikt fågelliv. Namnet härstammar från tiden då området var en kunglig jaktpark.

På den tiden användes så kallade varglappar under vargjakten. Skrämmande människohuvuden målades på linne och dessa lappar bands sedan ihop med rep till långa flaggspel.
– Vargarna vågade inte passera repen, och sen kunde man driva vargarna dit man önskade med trummor och valthorn, berättar Henrik Waldenström, som är ledare för Stockholms Ornitologiska Förenings Tisdagsklubb.

– 1689 fällde Karl den XI tio vargar här. Då var han tillsammans med lillprinsen, Karl den XII, som senare avbildade den här vargjakten med hjälp av sin teckningslärare. Det är ett viktigt dokument som visar jaktparksstaketet som gick runt Djurgården på den tiden. 

Intill Lappkärret finns skogsområdet Stora Warg-Jakten, som också det vittnar om dåtidens vargjakt. Sjön, som tidigare var ett kärr, blev till på 1960-talet när en grundvattenåder punkterades i samband med byggarbeten vid Stockholms universitet.

Skriv ut