Bredbandad ekbarksbock.jpg

Den bredbandade ekbarksbocken. Foto: Wikimedia commons.

Grafiskt element

Kommunarterna trivs i Nationalstadsparken

 

2014-03-25

På Norra Djurgården finns högar med ekved som tjänar som föda åt Stockholms kommunart; den bredbandade ekbarkbocken.

– Man skulle kunna säga ”vad skräpigt det är här”, säger Henrik Waldenström, som är ledare för Stockholms Ornitologiska Förenings Tisdagsklubb. Men då ska man veta att Norra Djurgårdens trädkyrkogårdar lagts dit avsiktligt. Det är många arter och insekter som behöver sådan här substrat. Vi behöver mer död ved för att hålla liv i många arter. Ett typexempel på det är den bredbandade ekbarkbocken, som bara finns vid solbelysta ekar med död och levande ved.

I Sverige finns denna utrotningshotade skalbagge enbart vid Djurgårdens ekar samt i Solnas del av Kungliga nationalstadsparken. Dess larver utvecklas under bark på nyligen döda ekar. Längre söderut i Europa har den påträffats även på andra träslag, som al, björk och bok.

Den bredbandade ekbarkbocken är Stockholms och Solnas kommunart. Lidingös är silltruten, vars största koloni finns i Fjäderholmarna i Nationalstadsparken. Samtliga kommunarterna har alltså direkt koppling till Nationalstadsparken.

Skriv ut