Grafiskt element

Bidra med kunskap om Nationalstadsparken

 

2014-03-18

Länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet har inlett ett samarbete för att undersöka vilka kunskaper som finns om Nationalstadsparkens biologiska mångfald och kulturella värden.

– I den här satsningen vill vi sammanställa de yrkesmässiga inventeringar som genomförts, men även samla in information från föreningar och en naturintresserad allmänhet, säger projektledare Tove von Euler.
 
Vill ni hjälpa till att samla kunskapen om biologisk mångfald i Nationalstadsparken? Anmäl dig senast 20 mars till Tove.vonEuler@nrm.se. Workshopen äger rum måndagen den 31 mars klockan 18.30-20.00 på Naturhistoriska riksmuseet. Deltagarna samlas vid museets huvudentré klockan 18.20. Antalet platser är begränsat.
 
Den 24 april anordnas ytterligare en workshop. Denna gång ligger tyngdpunkten på Nationalstadsparkens kulturella värden.

Skriv ut