pelousenogrp-nov05LNw.jpg

Höstpromenad i en av Nationalstadsparkens fina ekmiljöer. Foto: Lars Nyberg.

Grafiskt element

100 miljoner kronor till Nationalstadsparken nästa år

 

2013-09-20

Regeringen föreslår i höstbudgeten att hundra miljoner kronor satsas på Kungliga nationalstadsparken. Pengarna är mycket välkomna och kommer bland annat att kunna användas till att öka tillgängligheten till parken.

Åtgärder kan till exempel vara att förbättra information om parken, att rusta upp de unika parkmiljöerna, att minska bullerstörningar och att underlätta för att nationalstadsparkens natur- och kulturmiljöer ska kunna användas mer i undervisning hos skolor och förskolor.

De 100 miljoner kronorna har varit öronmärkta för Nationalstadsparken sedan beslutet att bygga klart Norra länken. Istället för att bygga en dyr tunnel under parken gav riksdagen tillstånd till en lagändring i miljöbalken som medgav att ett tillfälligt intrång gjordes i parken under perioden för vägbygget. Av besparingen som gjordes på detta avsattes tio procent – 100 miljoner – till den fortsatta utvecklingen av parken.

Nästa steg blir nu att Nationalstadsparkens olika parter – kommuner, markförvaltare och andra intressenter – tillsammans lägger upp en plan för hur pengarna bäst ska komma till nytta. Ett viktigt underlag i det arbetet är den vård- och utvecklingsplan som finns för Nationalstadsparken.

>> Läs mer Vård och utvecklingsplan för Kungliga Nationalstadsparken

Skriv ut