Pelousen i Haga.

Pelousen i Haga. Foto: Pernilla Nordström.

Grafiskt element

Sveriges stadsträdgårdsmästare kongressar i Kungliga nationalstadsparken

 

2013-08-19

I slutet av augusti arrangerar Solna stad och Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare(FSS)föreningens årliga kongress i Solna. Kongressen, som samlar drygt hundra parkföreträdare och politiker från hela landet, genomförs till stor del i Kungliga nationalstadsparken. Årets tema är ”Rum för parklandskap i staden? Då, nu och sedan”.

Kongressen smygstartar på kvällen den 28 augusti med en guidad båttur runt Nationalstadsparken för kongressens deltagare. På kongressdagen den 29 augusti kommer bland annat en ny nordisk kvalitetsutmärkelse för parker – Nordic Green Space Award – delas ut till en park i Sverige.
Fredagen den 30 augusti är exkursionsdag med guidning bland annat i Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer

>> Program och mer information om kongressen hittar du här (pdf)

Skriv ut