Lärkrutor. Foto: Mats Gothnier.

Lärkrutor ställs i ordning. Foto: Mats Gothnier.

Grafiskt element

Lärkrutor ska locka lärkorna åter till Ladugårdsgärdet

 

2013-06-20

Förr var lärksång över åkermarkerna ett säkert vårtecken, men sånglärkorna har blivit mycket färre. En anledning är förändrade jordbruksmetoder. Man kan underlätta lärkornas häckning genom att plöja upp små öppna jordytor i fälten.

På Ladugårdsgärdet gjordes lärkrutor istället med hjälp av utlagd sand. Sådana vegetationsfria ”rutor”, vill lärkorna landa på efter flygturen. Djurgårdsförvaltningen har i samarbete med Länsstyrelsen skapat tre sådana ”lärkrutor” i närheten av galoppbanan (för att rädda kvar lärkorna och detta uppskattade vårtecken).

Skriv ut