Brunn-korrigerad

Foto: Peter Sillén.

Grafiskt element

Mystiskt hål var brunn

 

2012-05-11

I fjol upptäcktes ett stort kvadratiskt hål i gräsmattan utanför Orangeriet. För att ta reda på mera, har en arkeologiskt undersökning gjorts på uppdrag av Statens fastighetsverk. Utgrävningen visade att hålet var en knuttimrad brunn, som kan ha ingått i bevattningssystemet till 1600-talets barockpark.

På 1600-talet byggdes säteriet Jakobsdal, ursprunget till slottsanläggningen Ulriksdal. Till byggnaden hörde en stor barockpark med flera lusthus. Framför Orangeriet i Ulriksdals slottspark upptäcktes den gamla brunnen när fyllning underminerats och rasat in. På bilden är brunnen undersökt och den knuttimrade skoningen är delvis synlig.

Brunnen finns inte utmärkt på någon av de många ritningar som finns över Ulriksdal, från 1600-talet fram till i dag. Det troliga är att brunnen faktiskt funnits men att man inte sett någon anledning att märka ut den. Utifrån områdets höjd över havet kan man utesluta att den är från förhistorisk tid eller tidig medeltid - då låg nämligen Ulriksdal under vattnet.

> Läs mer om brunnen i den arkeologiska rapporten (pdf)

> Läs mer om Ulriksdals historia. 

> Läs om när du kan besöka Ulriksdals slott.

Skriv ut