svartpälsbiMJ_w.jpg

Svartpälsbi. Foto: Miguel Jaramillo

Grafiskt element

Svartpälsbi funnen i Nationalstadsparken

 

2010-06-08

Den ovanliga arten Svartpälsbi har hittats i Kungliga nationalstadsparken vid Lilla Frescati.

Svartpälsbiet som är ett storvuxet bi, har en tät, mörk päls och en lång sugsnabel. Arten lever på torra, varma och blomrika sandiga marker. Svartpälsbiet är en hotad art som minskat kraftigt de senaste 50 åren. Arten är klassad som Sårbar i den svenska rödlistan 2010.

Foto: Miguel Jaramillo

Skriv ut