Grafiskt element

Seminarium om Kungliga nationalstadsparken – en resurs att nyttja

 

2010-04-09

Den 26 mars 2010 anordnade Länsstyrelsen ett seminarium för publika aktörer i Kungliga nationalstadsparken. Syftet med seminariet var att lyfta fram parken som en resurs och genom några exempel inspirera till hur publika aktörer kan dra nytta av läget i parken. Seminariet fick stort intresse med totalt 76 deltagare.

Presentationer:
Kungliga nationalstadsparken, Pernilla Nordström, Länsstyrelsen i Stockholms län. > PDF

Att samverka för allas nytta, Sven Lorentzi, Kungliga Djurgårdens Intressenter.  > PDF

Kungliga nationalstadsparken - en tillgång till museernas verksamhet, Hans-Lennart Ohlsson, Sjöhistoriska museet. > PDF

Parken som dragplåster för evenemang, Anders Tallgren, Stockholms marathon. > PDF


Tänk på att informationen och bilderna i presentationerna inte får användas utan tillstånd av respektive föredragshållare.

Skriv ut