BorgenCHAw.jpgFoto: Carl-Henrik AnkarbergGrafiskt element

Borgen

Förr användes Ladugårdsgärde årligen som militär exercisplats. Ofta brukade de kungliga följa övningarna från Drottningbergets krön. Särskilt betydelsefullt blev detta under Karl XIV Johans tid, då Borgen 1818-1823 byggdes på denna plats. Härifrån kunde majestätet leda de militära manövrarna och här dukades den kungliga taffeln upp.

Den tältinspirerade Borgen skapades av arkitekt Fredrik Blom och uppfördes enligt principen ”flyttbart hus”, konstruerat med delvis prefabricerade byggnadsdelar. Förutom huvudbyggnaden Borgen ligger här en södra flygel, Kungens paviljong, och en norra, Kronprinsens paviljong. Efter en eldsvåda 1977 nyuppfördes huvudbyggnaden i samma utseende som den tidigare hade.

Under andra världskriget sprängdes en större stabs- och sambandsplats, en radiostation för Stockholms militärbefälhavare, in i Drottningberget. Lokalerna finns alltjämt kvar, men de väl dolda ingångarna i berget är numera igengjutna.

Skriv ut

Läs mer om 'Bellmanshuset Gröna Lund'Läs mer om 'Borgen'Läs mer om 'Bredablick på Skansen'Läs mer om 'Djurgårdsbrunn'Läs mer om 'Fiskartorpet'Läs mer om 'Fjäderholmarna'Läs mer om 'Galärvarvsporten'Läs mer om 'Haga slott 'Läs mer om 'Kaknästornet'Läs mer om 'Koppartälten i Haga'Läs mer om 'Lidingöbro'Läs mer om 'Lilla och Stora Skuggan'Läs mer om 'Naturhistoriska riksmuseet'Läs mer om 'Optiska telegrafen'Läs mer om 'Ornässtugan i Ulriksdal'Läs mer om 'Rosendals slott'Läs mer om 'Skafferiet'Läs mer om 'Skånska gruvan'Läs mer om 'Stallmästaregården'Läs mer om 'Stora Skuggans 4H-gård'Läs mer om 'Thielska galleriet'Läs mer om 'Tivoli'Läs mer om 'Villa Frescati'