FiskartorpetCHAw.jpgFoto: Carl-Henrik AnkarbergGrafiskt element

Fiskartorpet

Den äldsta, på ursprunglig plats liggande byggnaden i Kungliga nationalstadsparken, anses vara ”Konung Carl XI:s Fiskarestuga”. Huset är tidigast känt från en handritad Djurgårdskarta från år 1696. Den låga ryggåsstugan med torvtak restaurerades redan år 1818, då en minnestavla sattes upp över ena gaveln. I anslutning till fiskarstugan låg på 1700-talet ett jägarboställe, under lång tid använt till värdshus och några år bebott som sommarställe av Gustaf III:s överhovjägmästare. Fiskartorpets populära värdshus har främst gått till historien genom Carl Michael Bellmans Fredmans epistel nr 71,

Ä´ke det gudomligt,
Fiskartorpet! Hvad?
Gudomligt att beskåda!

På Karl XI:s tid och ända in på 1800-talet låg Fiskartorpet vid ett förgrenat inre sjösystem som hade utlopp i Värtan genom den numera smala Husarviken, på 1780-talet benämnd Fiskesjön. Fisket var ett viktigt näringsfång och tillgången var riklig. På flera ställen i sjön förekommer enligt handritade 1700-talskartor ”fiskefängen” och sump, bottenfasta inrättningar för fångst. Fisket i Husarviken var på Karl XI:s tid endast förbehållet konungen.

Ett angränsande område till Fiskartorpet heter sedan gammalt Fisksjöäng.

Norr om Uggleviken ligger sedan 1902 Fiskartorpsbacken. Nuvarande hopptornet vid skidbacken byggdes år 1935.

Skriv ut

Läs mer om 'Bellmanshuset Gröna Lund'Läs mer om 'Borgen'Läs mer om 'Bredablick på Skansen'Läs mer om 'Djurgårdsbrunn'Läs mer om 'Fiskartorpet'Läs mer om 'Fjäderholmarna'Läs mer om 'Galärvarvsporten'Läs mer om 'Haga slott 'Läs mer om 'Kaknästornet'Läs mer om 'Koppartälten i Haga'Läs mer om 'Lidingöbro'Läs mer om 'Lilla och Stora Skuggan'Läs mer om 'Naturhistoriska riksmuseet'Läs mer om 'Optiska telegrafen'Läs mer om 'Ornässtugan i Ulriksdal'Läs mer om 'Rosendals slott'Läs mer om 'Skafferiet'Läs mer om 'Skånska gruvan'Läs mer om 'Stallmästaregården'Läs mer om 'Stora Skuggans 4H-gård'Läs mer om 'Thielska galleriet'Läs mer om 'Tivoli'Läs mer om 'Villa Frescati'