RosendalCHAw.jpgFoto: Carl-Henrik AnkarbergGrafiskt element

Rosendals slott

Sedan år 1913 är Rosendals slott ett museum över Karl XIV och hans samtid, därtill ett av de bästa exemplen på arkitekturstilen Djurgårdsempire. Här låg under 1600- och stor del av 1700-talet ett boställe för en av kungliga Djurgårdens många djurvakter. Platsen ”privatiserades” 1791 och omskapades av Gustaf III:s ståthållare Georg de Besche till ett ståndsmässigt sommarställe. År 1817 överläts Rosendal till den blivande kungen, Karl XIV Johan. Två år senare brann huvudbyggnaden ner. Kungen lät då uppföra en provisorisk byggnad i en våning, kärnan i den alltjämt bevarade Drottningens paviljong.

Rosendals slott uppfördes efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom 1823-1827 som kungligt sommarresidens. Karl Johan lät även omskapa kulturlandskapet kring slottet till park med slingrande grusgångar i tidens anda.

Framför slottet placerades 1825 den drygt 9 ton tunga höga porfyrvasen, huggen vid konungens porfyrbruk i Älvdalen, Dalarna.

Med en pontonbro av trä som sommartid lades ut över Djurgårdsbrunnsviken kunde Rosendals slott lätt nås från Ladugårdsgärde.

Oscar I lät 1848 uppföra Orangeriet i slottsträdgården, ritat av arkitekt George T. Chiewitz.

Skriv ut

Läs mer om 'Bellmanshuset Gröna Lund'Läs mer om 'Borgen'Läs mer om 'Bredablick på Skansen'Läs mer om 'Djurgårdsbrunn'Läs mer om 'Fiskartorpet'Läs mer om 'Fjäderholmarna'Läs mer om 'Galärvarvsporten'Läs mer om 'Haga slott 'Läs mer om 'Kaknästornet'Läs mer om 'Koppartälten i Haga'Läs mer om 'Lidingöbro'Läs mer om 'Lilla och Stora Skuggan'Läs mer om 'Naturhistoriska riksmuseet'Läs mer om 'Optiska telegrafen'Läs mer om 'Ornässtugan i Ulriksdal'Läs mer om 'Rosendals slott'Läs mer om 'Skafferiet'Läs mer om 'Skånska gruvan'Läs mer om 'Stallmästaregården'Läs mer om 'Stora Skuggans 4H-gård'Läs mer om 'Thielska galleriet'Läs mer om 'Tivoli'Läs mer om 'Villa Frescati'