Libertas_fyr_KLw.jpgFoto: Kersti LiljaGrafiskt element

Fjäderholmarna

”Fierholmarna”, som namnet skrevs på 1600-talet, betyder holmarna i fjärden. Den centrala ögruppen där flera skärgårdsfjärdar möts blev tidigt en känd mötesplats för skärgårdsfiskarna på väg in med sina fångster till Stockholm. Åtminstone från 1600-talets slut fanns där en uppskattad sjökrog. Värdshusrörelsen för ”burget folk” expanderade starkt under 1800-talet medan sjökrogens kundunderlag minskade sedan skärgårdsångbåtarna tog över frakten av färsk fisk till staden. På 1880-talet uppfördes på den största ön en känd sommarrestaurang, Grand Restaurant Bellevue som nedlades först sommaren 1940.

Vid 1800-talets mitt och några decennier framöver användes några av öarna till avstjälpningsplats för stadens latrin som med stora pråmar bogserades hit ut. I slutet av 1800-talet och fram till 1917 fanns på ön Ängsholmen en karantänsstation.

Under andra världskriget blev fortifikationsförvaltningen och marinen dominerande på Fjäderholmarna och ögruppen belades med landstigningsförbud. Ammunitions- och minförråd sprängdes in i bergen och dit förlades även en avmagnetiseringsstation. Med denna avmagnetiserades flottans fartygsskrov så att de inte skulle utlösa minfält som under krigsåren var utlagda i Östersjön. Stationen är numera flyttad till Mysingen i Stockholms skärgård.
På den nordligaste holmen står sedan 1931 Libertas fyr, en av landets sista AGA-fyrar som drivs med acetylengas enligt uppfinnaren, Nobelpristagaren Gustaf Daléns berömda konstruktion.

Skriv ut

Läs mer om 'Bellmanshuset Gröna Lund'Läs mer om 'Borgen'Läs mer om 'Bredablick på Skansen'Läs mer om 'Djurgårdsbrunn'Läs mer om 'Fiskartorpet'Läs mer om 'Fjäderholmarna'Läs mer om 'Galärvarvsporten'Läs mer om 'Haga slott 'Läs mer om 'Kaknästornet'Läs mer om 'Koppartälten i Haga'Läs mer om 'Lidingöbro'Läs mer om 'Lilla och Stora Skuggan'Läs mer om 'Naturhistoriska riksmuseet'Läs mer om 'Optiska telegrafen'Läs mer om 'Ornässtugan i Ulriksdal'Läs mer om 'Rosendals slott'Läs mer om 'Skafferiet'Läs mer om 'Skånska gruvan'Läs mer om 'Stallmästaregården'Läs mer om 'Stora Skuggans 4H-gård'Läs mer om 'Thielska galleriet'Läs mer om 'Tivoli'Läs mer om 'Villa Frescati'