GalärportenCHAw.jpgFoto: Carl-Henrik AnkarbergGrafiskt element

Galärvarvsporten

Galärer var långa låga grundgående träfartyg med några kanoner i fören som roddes eller seglades. De var främst avsedda för krigsbruk i skärgårdarna. Arméns flottas galäreskader hade sedan år 1722 sin vinterförvaring inom nuvarande Galärvarvet.

Varvsområdet inhägnades på 1830-talet av Galärvarvsmuren, byggd i gotisk stil av tegel. Huvudentrén med dess befästningslika miniatyrtorn heter Götiska porten och har liksom muren arkitekt Fredrik Blom som upphovsman. En vaktbyggnad innanför kallades Kastellet. Innanför muren ligger Galärvarvskyrkogården.

Skriv ut

Läs mer om 'Bellmanshuset Gröna Lund'Läs mer om 'Borgen'Läs mer om 'Bredablick på Skansen'Läs mer om 'Djurgårdsbrunn'Läs mer om 'Fiskartorpet'Läs mer om 'Fjäderholmarna'Läs mer om 'Galärvarvsporten'Läs mer om 'Haga slott 'Läs mer om 'Kaknästornet'Läs mer om 'Koppartälten i Haga'Läs mer om 'Lidingöbro'Läs mer om 'Lilla och Stora Skuggan'Läs mer om 'Naturhistoriska riksmuseet'Läs mer om 'Optiska telegrafen'Läs mer om 'Ornässtugan i Ulriksdal'Läs mer om 'Rosendals slott'Läs mer om 'Skafferiet'Läs mer om 'Skånska gruvan'Läs mer om 'Stallmästaregården'Läs mer om 'Stora Skuggans 4H-gård'Läs mer om 'Thielska galleriet'Läs mer om 'Tivoli'Läs mer om 'Villa Frescati'