Grafiskt element

Historia i parken

 

Berefelt, G., 1965. Svensk landskapskonst - från renässans till romantik.

Berg Villner, L., 1997. Tempelman - arkitekten Olof Tempelman, 1745-1816.

Björkhem, U., 1997. Ulriksdal under 350 år. Carlssons.

Bolin, G., Östman, N. & Hedberg, T., 1925. Djurgården förr och nu. AB Gunnar Tisells tekniska förlag.

Byström, O., 1967. Med Bellman på Haga och norra Djurgården.

Dahlbäck, G., 1995. I medeltidens Stockholm.

Edling, G., 1983. Tivoli vid Brunnsviken under gustaviansk tid. Solna kulturnämnd.

Edlund, B., 1991. Haga-Brunnsviken. Haga-Brunnsvikens Vänner.

Eriksson, A., 1998. Guide till kulturhus på Söder och Djurgården.

Grate, P., Nordenson, E. & Hallerdt, B., 1998. Från Ulriksdal till Bellmansro - konstnärer i Nationalstadsparken under 300 år. Carlssons förlag.

Hagman, T., 2002. Beckholmen. Beckholmens Vänförening.

Hasselrot, A., 1990. Haga slott. Byggnadsstyrelsen.

Holmquist Olausson, L. et al. Laduviksområdet – kvartärgeologi, arkeologi och historia.

Johansson, I., 1991. Stor-Stockholms bebyggelsehistoria - markpolitik, planering och byggande under sju sekel.

Laine, C., 2003. Rosendals slott. Ur serien de kungliga slotten. Byggförlaget.

Lange, U., 2000. Experimentalfältet - Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på norra Djurgården i Stockholm 1816-1907. Sveriges lantbruksuniversitet.

Linder, P., 1994. Arkitektur i Solna.

Malmström, C., 1970. Kungl. Djurgården i Stockholm - en skildring av dess historia och nutida naturparksområden.

Olausson, M., 1993. Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid.

Olsson, M., 1973. Studier i Djurgårdsområdet invid Stockholm historia före år 1700.

Pihl Atmer, A. K., 1987. Sommarnöjet i skärgården - sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1915.

Sjöström, I. & Lindhe J., 2009. Haga – ett kungligt kulturarv. Gullers förlag.

Sprängare, B., 2002. Beckholmen. Byggförlaget Stockholm.

Statens fastighetsverk, 1994. Trädgårdarna på Ulriksdal under 350 år – Historisk sammanställning.

Statens fastighetsverk, 2004. Beckholmen

Stockholms Stadsmuseum, 1999. Trädgårdar och parker inom Nationalstadsparkens Stockholmsdel.

Stockholms Stadsmuseum & Kultur och fritidsförvaltningen i Solna, 1992. Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården – Kulturminnesvårdens intressen.

Taube, G., 2007. En maritim promenad i Stockholms Sjögård idag med framtidsvisioner. Stockholms sjögård.

Tjerneld, S., 1980. En bok om Djurgården under 300 år. Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Tjerneld, S. Norra Djurgården på 1860-talet.

Vahlne, B., 1985. Rosendals slott. En kulturstudie från Karl Johan-tiden. Kungliga Husgerådskammaren.

Westermark, N., 1970. En studie i Djurgårdens äldre historia - kulturlandskapets utveckling.

Vetenskapsakademien, 2002. Kungl. Vetenskapsakademien och Nationalstadsparken.

 

Skriv ut