VitkindadgåsSöLw.jpgFoto: Sören Lindén.Grafiskt element

Vitkindad gås

Branta leucopsis

Vitkindad gås är kanske den art som ger mest naturstämning på Djurgården. Många flanörer stannar upp och fylls av förundran över de vackert organiserade och kacklande flockarna som flyger fram och tillbaka mellan de kortklippta gräsmattorna på Djurgården och favorithäckplatsen på Fjäderholmarna. Att denna arktiska gåsart trivs så bra här är Skansens förtjänst. Alla Skansens frigående gäss vingklipptes inte och så var den oavsiktliga utplanteringen ett faktum. Båda föräldrarna uppfostrar ungarna vilket är en fördel för skydd mot kråkor och trutar, vilka snabbt kan decimera till exempel andkullarna där honan själv står för vakten. Gåsen kan vara aggressiv även mot människor som kommer för nära ungarna. På Södra Djurgården är det kanske trots allt gässens korvar (spillning) som kan skapa en viss irritation hos parkens besökare. Därför sker en viss skattning av beståndet på Fjäderholmarna. På Fjäderholmarna räknades år 2013 hela 273 stycken bon/ruvande fåglar.

 


Lyssna


Skriv ut

Läs mer om 'Brunand'Läs mer om 'Duvhök'Läs mer om 'Gråhäger'Läs mer om 'Grönsångare'Läs mer om 'Havsörn'Läs mer om 'Kattuggla'Läs mer om 'Morkulla'Läs mer om 'Silltrut'Läs mer om 'Smådopping'Läs mer om 'Snatterand'Läs mer om 'Stare'Läs mer om 'Stenknäck'Läs mer om 'Storskarv'Läs mer om 'Strömstare'Läs mer om 'Större hackspett'Läs mer om 'Sånglärka'Läs mer om 'Tofsvipa'Läs mer om 'Vitkindad gås'