TofsvipaFoto: Miguel Jaramillo.Grafiskt element

Tofsvipa

Vanellus vanellus

Tofsvipan är kanske den mest gynnade av Nationalstadsparkens fåglar. Visserligen var den förr allmän på Djurgårdens talrika våtmarker, men har långa tider också varit utgången. Det är först i samband med vattenrestaureringsprojekt senaste decenniet som tofsvipan kommit tillbaka - och det med besked. På den restaurerade och betade Lillsjön på Norra Djurgården, öster om Stora Skuggan,  har upp till tio par påbörjat häckning samtidigt, vilket gör platsen till en av Sveriges viptätaste. När Isbladskärret fick en ansiktslyftning så svarade viporna direkt och nu finns tre till fyra par årligen på en ganska liten plätt. Viporna är svåra att missa vid Isbladskärret. Minst en förälder går direkt upp på vingarna vid minsta tecken på fara, och kråkor och måsfåglar schappar för det mesta undan den tuffa fågeln. När det blir lite lugnare passar viphanarna på att imponera på fruarna med halsbrytande flyglekar.

 


Lyssna


Skriv ut

Läs mer om 'Brunand'Läs mer om 'Duvhök'Läs mer om 'Gråhäger'Läs mer om 'Grönsångare'Läs mer om 'Havsörn'Läs mer om 'Kattuggla'Läs mer om 'Morkulla'Läs mer om 'Silltrut'Läs mer om 'Smådopping'Läs mer om 'Snatterand'Läs mer om 'Stare'Läs mer om 'Stenknäck'Läs mer om 'Storskarv'Läs mer om 'Strömstare'Läs mer om 'Större hackspett'Läs mer om 'Sånglärka'Läs mer om 'Tofsvipa'Läs mer om 'Vitkindad gås'