StareSJw.jpgFoto: Svante Joelsson.Grafiskt element

Stare

Sturnus vulgaris

Staren är Nationalstadsparkens vårfågel framför andra. Redan i mars kan de första flockarna ses provianterande på Djurgårdens gräsmattor och ängar. Strax är häckningen i gång och de juvelglänsande hanarna sjunger en fulvacker visa från en ek eller en elledning. Vissa knastrar mest men några härmar skickligt andra fåglar som till exempel storspov.  Djurgårdens ihåliga ekar är perfekta boplatser och stammen är fortfarande stark inom parken, framför allt på Djurgården, trots minskning på riksnivå. Före midsommar har de bruna ungfåglarna i skorrande skaror flängt omkring och - märkligt nog - i stora skaror lämnat landet på egen hand.

 


Lyssna


Skriv ut

Läs mer om 'Brunand'Läs mer om 'Duvhök'Läs mer om 'Gråhäger'Läs mer om 'Grönsångare'Läs mer om 'Havsörn'Läs mer om 'Kattuggla'Läs mer om 'Morkulla'Läs mer om 'Silltrut'Läs mer om 'Smådopping'Läs mer om 'Snatterand'Läs mer om 'Stare'Läs mer om 'Stenknäck'Läs mer om 'Storskarv'Läs mer om 'Strömstare'Läs mer om 'Större hackspett'Läs mer om 'Sånglärka'Läs mer om 'Tofsvipa'Läs mer om 'Vitkindad gås'