SmådoppingFoto: Henrik Waldenström.Grafiskt element

Smådopping

Podiceps ruficollis

Smådoppingen är en trevlig bekantskap för besökare av Isbladskärret, Spegeldammen och Lappkärret. Har man ingen kikare kan man missta arten för en andunge, men med kikare framträder kroppsformen likt en badanka och de vackert roströda kinderna. Arten kan vara mycket diskret men i Nationalstadsparken är den ofta synlig och ljudlig. De drillande ramsorna väcker berättigad uppmärksamhet. Smådoppingen är känslig för tillståndet på sin häckplats och kan plötsligt försvinna. Forskarna pekar ofta på konkurrens från fisk, i Nationalstadsparken särskilt ruda .

 


Lyssna


Skriv ut

Läs mer om 'Brunand'Läs mer om 'Duvhök'Läs mer om 'Gråhäger'Läs mer om 'Grönsångare'Läs mer om 'Havsörn'Läs mer om 'Kattuggla'Läs mer om 'Morkulla'Läs mer om 'Silltrut'Läs mer om 'Smådopping'Läs mer om 'Snatterand'Läs mer om 'Stare'Läs mer om 'Stenknäck'Läs mer om 'Storskarv'Läs mer om 'Strömstare'Läs mer om 'Större hackspett'Läs mer om 'Sånglärka'Läs mer om 'Tofsvipa'Läs mer om 'Vitkindad gås'