GråhägerFoto: Henrik Waldenström.Grafiskt element

Gråhäger

Ardea  cinerea

Hägern är en ståtlig fågel som väcker uppmärksamhet även hos en icke fågelintresserad flanör. Intrycket är en fågel som stilla står i en strandkant för att överrumpla en fisk eller överflygande med indragen hals och utstickande ben. Bakifrån ser den flygande hägern ut som en liggande 3:a på grund av att den kupar vingarna. Hägern häckar i koloni där flera bon ofta ligger i samma träd. De flesta kolonier i Mälardalen härstammar från Skansens hägrar som släpptes ut på 1930-talet. År 1987 lade ornitologen Henrik Waldenström upp sex plattformar i några alar vid Isbladskärret för att locka dit Skansens friflygande hägrar, eftersom de ofta fiskade där. Efter två år kom två par att häcka genom att utnyttja plattformarna för bobygge. Därefter har kolonin stadigt vuxit till dagens 45-60 par. Besök gärna Isbladskärret på Södra Djurgården under februari till augusti. Särskilt livligt är det när ungarna har kläckts i april. Vintern tillbringar flera av Isbladskärrets hägrar i Stockholmstrakten, bland annat vid Råstasjön i Solna.

 


Lyssna


Skriv ut

Läs mer om 'Brunand'Läs mer om 'Duvhök'Läs mer om 'Gråhäger'Läs mer om 'Grönsångare'Läs mer om 'Havsörn'Läs mer om 'Kattuggla'Läs mer om 'Morkulla'Läs mer om 'Silltrut'Läs mer om 'Smådopping'Läs mer om 'Snatterand'Läs mer om 'Stare'Läs mer om 'Stenknäck'Läs mer om 'Storskarv'Läs mer om 'Strömstare'Läs mer om 'Större hackspett'Läs mer om 'Sånglärka'Läs mer om 'Tofsvipa'Läs mer om 'Vitkindad gås'