orkidéängsöw.jpgOrkidéer i Ängsö nationalparkGrafiskt element

Nationalpark

Även nationalparker är skyddade enligt miljöbalken, närmare bestämt i 7 kap. 2-3 §§. Nationalparkerna är stora orörda områden som representerar svenska landskapstyper som bevarats ”i naturligt tillstånd”. De ska dessutom vara natursköna eller unika och ge starka naturupplevelser. Man kan säga att de är landets naturarv – för oss och för kommande generationer.

Nationalparkerna måste ligga på statligt ägd mark och det är regeringen som fattar beslut om dem efter medgivande i riksdagen. De förvaltas av Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Naturvårdsverket meddelar föreskrifter (regler) för nationalparkens förvaltning och skötsel och för vad som är tillåtet respektive förbjudet inom området. I dag finns 28 nationalparker i Sverige, från Abisko i norr till Stenshuvud i söder. I Stockholms län återfinns nationalparkerna Tyresta och Ängsö.

 

Skriv ut