djurgarden_kl_217_8_25mbw.jpgSkeppsholmen och Södra Djurgården. Foto: Klaus LuukkonenGrafiskt element

Nationalstadspark

Kungliga nationalstadsparken skyddas enligt 4 kap. 7 § miljöbalken. En nationalstadspark ska vara ett unikt historiskt landskap i en urbaniserad, det vill säga stadsmässig, miljö. Den ska ha betydelse för det nationella kulturarvet, för en tätorts ekologi och för människors rekreation. Det är samspelet mellan ekologiska, kulturhistoriska samt sociala och rekreativa värden som utgör grunden. En nationalstadspark ska också vara ett tätortsnära område som i huvudsak är oexploaterat.

Skyddet syftar till att i ett långsiktigt perspektiv hindra en fortlöpande exploatering och fragmentisering av det historiska landskapet. Lagen ger områdets samlade natur- och kulturvärden ett långsiktigt grundskydd. Därutöver behövs olika former av detaljreglering för skötsel och förvaltning men kommunernas planering, myndigheternas prövning och skötsel ska utgå från områdets status som nationalstadspark.

Kungliga nationalstadsparken - området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården  - är landets första och hittills enda nationalstadspark.

Skriv ut