Grafiskt element

Skydd av natur och kultur

Miljöbalkens bestämmelse om Nationalstadsparken ger området ett övergripande skydd. Det kan sedan kompletteras genom användning av olika speciallagstiftningar. Det finns flera instrument för att skydda och värna områden som har höga natur- och/eller kulturvärden. Även områden som är viktiga för friluftslivet kan säkras liksom den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. I det här avsnittet kan du läsa mer om de vanligaste skyddsformerna, flera av dem återfinns i parken idag.

Skriv ut