FältgentianaBABw.jpgFältgentiana. Foto: Björn-Axel Beier.Grafiskt element

Växter

Floran i Nationalstadsparken är mycket artrik och långt över 800 olika växtarter förekommer i området. Det stora inslaget av ädla lövträd som ek och lind är karaktäristiskt i parken och ett resultat av kunglig inflytande på skötsel av området. Under de senaste 150 åren har floran genomgått ganska stora förändringar, många nya arter har tillkommit och ett antal har försvunnit.

Vill du veta mer? Klicka på bilderna till höger.

Skriv ut

Visste du att...

Prins Eugens ek vid entrén till Waldemarsudde anses med sin omkrets på 842 cm vara Nationalstadsparkens största och äldsta ek. Den uppskattas ha en ålder av 500-800 år. När ekarna på 1500-talet fridlystes i Sveriges för att sparas till virke för krigsfartyg hade den redan många år på nacken. En gammal ek kan hysa uppåt 1000 olika arter.


 
...

 

Läs mer om 'Backsippa'Läs mer om 'Blåsippa'Läs mer om 'Bok'Läs mer om 'Ek'Läs mer om 'Gran'Läs mer om 'Hägg'Läs mer om 'Knippnejlika'Läs mer om 'Mistel'Läs mer om 'Ryssgubbe'Läs mer om 'Sälg'Läs mer om 'Tall'Läs mer om 'Vitsippa'