åkergroda_MaJw.jpgÅkergroda. Foto: Mattias JanssonGrafiskt element

Stora och små djur

Kungliga nationalstadsparken har ett rikt växt- och djurliv. Få områden av motsvarande storlek i Sverige har så många kända arter som parken. Det finns drygt 1000 fjärilsarter och en bra bit över 1200 skalbaggsarter. Ett stort antal av insektsarterna är knutna till de gamla ekarna.

Många av parkens djurarter är ganska sällsynta och hotade ur ett nationellt perspektiv. Men du kan också möta mer välkända djur som rådjur, rävar, harar och paddor.

Vill du veta mer? Klicka på bilderna till höger.

 

Skriv ut

Visste du att...

För parkens djurliv är det viktigt att se till att det finns vatten i våtmarker och sjöar, att ängarna hålls öppna, till exempel genom bete och att de gamla ekarna får tillräckligt med utrymme. Att det får ligga kvar döda träd bidrar också till en ökad artrikedom.


 
...

Läs mer om 'Ekorre'Läs mer om 'Fiskar'Läs mer om 'Fladdermöss'Läs mer om 'Fälthare'Läs mer om 'Groddjur'Läs mer om 'Grävling'Läs mer om 'Insekter'Läs mer om 'Mink'Läs mer om 'Ormar och ödlor'Läs mer om 'Rådjur'Läs mer om 'Räv'Läs mer om 'Spindeldjur'