Vanlig_groda_Mats_Kortfält_w.jpgVanlig groda. Foto: Mats KortfältGrafiskt element

Djur och växter

I Kungliga nationalstadsparken finns goda möjligheter till fina naturupplevelser. Djur- och växtlivet är mycket rikt med ett stort antal sällsynta, och i vissa fall hotade arter. Nationalstadsparkens natur är ett biologiskt kulturarv som speglar olika tiders idéer och ideal. Den biologiska mångfaldens främsta värden i parken är både ur ett regionalt och nationellt perspektiv knutna till ek och andra ädla lövträd.

Vill du veta mer om olika växt- och djurarter i parken? Klicka på länkarna till vänster.

 

Skriv ut