Universitet-Helldén1LNw.jpgStockholms universitet, Blå husen, ritade av David Helldén. Foto: Lars NybergGrafiskt element

Bildning och utbildning

Genom de institutioner och museer som har vuxit fram sedan 1800-talets första hälft är delar av Kungliga nationalstadsparken starkt präglade av utbildning och forskning. De renodlat akademiska miljöerna finns framför allt på Norra Djurgården medan museerna är koncentrerade till Södra Djurgården, Djurgårdsbrunnsviken och Skeppsholmen.

Under de senaste århundradena har området utmed Roslagsvägen genomgått en total omvandling – från lantlig pastoral naturmark och odlingsfält till ett vidsträckt parklandskap med utpräglad institutionsbebyggelse från olika tider. Den kvalitet och medvetenhet som präglat genomförandet av förändringarna, både när det gäller byggnadernas utformning, parklandskapet och hänsynen till den omgivande naturen, gör att du inte behöver vara student för att uppskatta ett besök här.

 

Skriv ut