Värdefulla trädEkkrona. Foto: Miguel JaramilloGrafiskt element

Natur

I Kungliga nationalstadsparken sammanflätas natur, parker och bebyggelsen till en unik miljö mitt i landets huvudstad. Under århundraden har Stockholms invånare sökt sig hit för rekreation och nöjen. Naturen är starkt präglad av hur människorna - inte minst de olika kungarna - har använt och format landskapet. 

Ur ett europeiskt perspektiv representerar parkens natur en mycket stor artrikedom. På följande sidor kan du läsa mer om parkens natur och växt- och djurliv.

Skriv ut