blockhusudden_kl_252_10w.jpgSödra Djurgården möter staden. Foto: Klaus LuukonenGrafiskt element

Vad är en nationalstadspark?

En nationalstadspark ska vara ett unikt historiskt landskap av betydelse både för det nationella kulturarvet, för en tätorts ekologi och för människors rekreation. Till skillnad från nationalparker och många naturreservat är det ett krav att den ska ligga i en urbaniserad miljö, det vill säga en stadsbygd. Bestämmelsen i 4 kap. 7 § miljöbalken ger en nationalstadspark ett långsiktigt grundskydd mot fortlöpande exploatering. Men därutöver behövs olika former av detaljreglering för skötsel och förvaltning. Inom Kungliga nationalstadsparken finns till exempel flera byggnadsminnen, två naturreservat och ett fågelskyddsområde. En stor del av bebyggelsen omfattas av kommunala planer och områdesbestämmelser som säkerställer att husen inte förändras på ett sådant sätt att kulturhistoriska värden går förlorade. Det finns också vård- och skötselplaner för både naturområden och vissa byggnader såsom slotten.

Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården - Kungliga nationalstadsparken - är hittills landets enda nationalstadspark.

 

> Läs mer om skydd av natur och kultur

> Läs lagtexten i miljöbalken

Skriv ut