DjurgårdsbrunnskanalenKBP.jpgFoto: Kjell B PerssonGrafiskt element

Kontakt

 

Evenemang

För många aktuella evenemang finns kontaktuppgifter i webbsidans kalendarium.

Några andra webbsidor där du kan hitta information om vad som händer i parken:

 

Byggande i och kring parken - ansvarig kommun

Stadsbyggnadskontoret, Solna stad  www.solna.se

Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad  www.stockholm.se/sbk

Stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad  www.lidingo.se

 

Förvaltning av mark och byggnader

Kungliga Djurgårdens Förvaltning (Södra och Norra Djurgården, Haga och Ulriksdal) info@royalcourt.se  08-402 63 60

Statens fastighetsverk (Hagaparken, Ulriksdal, slotten och statliga byggnadsminnen) www.sfv.se

Solna stad  (Tivoli, norra Brunnsviken)  www.solna.se

Norrmalms stadsdelsförvaltning (Gärdet, Bellevue)  www.stockholm.se/norrmalm 

Akademiska Hus (Universitetet och Vetenskapsstaden) www.akademiskahus.se

Webbsidan och övergripande frågor om Kungliga nationalstadsparken
Länsstyrelsen i Stockholms län, info@nationalstadsparken.se, www.lansstyrelsen.se/stockholm  010-223 10 00.

 

Föreningar arbetar med att värna parken

Förbundet för Ekoparken  www.ekoparken.org

Stockholms sjögård  www.sjogard.se

Världsnaturfonden WWF  www.wwf.se

Kommittén för Gustavianska Parken  www.kommittenforgustavianskaparken.org

Haga-Brunnsvikens vänner  www.haga-brunnsviken.org

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut