DjurgårdsbrunnskanalenKBP.jpgFoto: Kjell B PerssonGrafiskt element

Kontakt

 

Förvaltning av mark och byggnader

Tipsa förvaltare direkt om nedskräpning m.m. så att det kan åtgärdas.

Kungliga Djurgårdens Förvaltning (Södra och Norra Djurgården, Haga och Ulriksdal). E-post till Kungliga Djurgårdens förvaltning om Nationalstadsparken, tfn 08-402 63 60

Statens fastighetsverk (Hagaparken, Ulriksdal, slotten och statliga byggnadsminnen) www.sfv.se

Solna stad  (Tivoli, norra Brunnsviken)  www.solna.se

Norrmalms stadsdelsförvaltning (Gärdet, Bellevue)  www.stockholm.se/norrmalm

Akademiska Hus (Universitetet och Vetenskapsstaden) www.akademiskahus.se


Webbsidan och övergripande frågor om Kungliga nationalstadsparken

Länsstyrelsen i Stockholms län.  E-post till Länsstyrelsen om Nationalstadsparken www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Evenemang

För många aktuella evenemang finns kontaktuppgifter i webbsidans kalendarium.

Några andra webbsidor där du kan hitta information om vad som händer i parken:

 

Byggande i och kring parken - ansvarig kommun

Stadsbyggnadskontoret, Solna stad  www.solna.se

Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad  www.stockholm.se/sbk

Stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad  www.lidingo.se

Föreningar arbetar med att värna parken

Förbundet för Ekoparken  www.ekoparken.org

Stockholms sjögård  www.sjogard.se

Världsnaturfonden WWF  www.wwf.se

Kommittén för Gustavianska Parken  www.kommittenforgustavianskaparken.org

Haga-Brunnsvikens vänner  www.haga-brunnsviken.org

 

 

 

Skriv ut