Grafiskt element

Ekvandring norra Djurgården

Ekvandring med Länsstyrelsens ekolog och trädexpert Miguel Jaramillo. Vandringen den 19 maj genomförs endast i begränsad omfattning och är därför ej öppen för allmänhet, men kommer att erbjudas i digital form för en bredare publik inom kort. I norra Nationalstadsparkens finns norra Europas största samlade ekbestånd. Här finns över 3 000 ekar.
Ekarna bidrar stort till den biologiska mångfalden i parken då den utgör ett  hem för många av parkens växt- och djurarter.

Parkens kungliga anor spelar en stor roll för ekbeståndet. Ända sedan 1300-talet har ek varit en inkomstkälla förbehållen kronan - främst för att möjliggöra skeppsbyggeri.
Under vandringen tas basfakta om eken upp liksom betydelsen för biologisk mångfald, historiska aspekter för ekens utveckling och något om de åtgärdsprogram, skydd och skötsel av ek som tillämpas i Nationalstadsparken.
Till kalendariet

Skriv ut

Tid och plats

Tis 19 maj 2020
Kl: 10:00 - 11:30
Nationalstadsparken

Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm