Kaknäs ängar. Foto: Lars Nyberg.Grafiskt element

Kvällstjatter vid Kaknäs ängar

På yttre udden av norra Djurgården, nordost om Djurgårdsbrunnskanalen, finns en omväxlande natur av öppen ängsmark, ädellövskog, små vattensamlingar och stadsnära skärgårdsklippor.Ronny Fors leder denna tur ut i vårkvällen för att lyssna på allt som sjunger, shirpar, kvittrar, piper, kraxar eller kanske kväker.

https://www.utinaturen.nu/guidning/kvallstjatter-vid-kaknas-angar-den-biologiska-mangfaldens-dag/ Till kalendariet

Skriv ut

Tid och plats

Fre 22 maj 2020
Kl: 18:00 - 21:00
Kaknäsområdet

Pris: 100 kr, 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen
Längd: 3 timmar
Arrangör: Storstockholms naturguider